خانه   »   
دیتاسنتر
   »   
FEX

FEX

 FEX

فناوری FEX، فناوری بسیار پیشرفته و مدرن سیسکو در زمینه Data Center، تحولی در ساختار مراکز داده ایجاد کرده است. سوئیچ های FEX در واقع یک سوئیچ مستقل نیستند و به صورت "Extender" عمل می کنند. بدین صورت که شما می توانید یک سوئیچ اصلی داشته باشید و تعدادی سوئیچ FEX را به آن متصل نمائید. تمامی سوئیچ های FEX از طریق سوئیچ مرکزی مدیریت می شوند. به سوئیچ کنترل کننده FEX سوئیچ Parent گفته می شود.

 FEX