خانه   »   
دیتاسنتر
   »   
UCS & VDI

UCS & VDI

شرکت سیسکو پس از سالها تولید سرور و کسب مقام ها و رکوردهای متعدد جهانی، در دنیای VDI نیز راهکارهای بسیار جالب و منحصر به فردی ارائه می کند. سرورهای Invicta یک نمونه از این راهکارها می باشد. سیسکو برای GPU خود با شرکت nVidia همکاری می کند. شرکت nVidia با تولید GRID GPU باعث شده است تا سیسکو بتواند سهم بسیار زیادی در VDI داشته باشد. همکاری سیسکو با شرکتهای VMware و Citrix نیز، امکانات بسیار مناسب و طراحی های متنوعی را در اختیار کاربران VDI قرار می دهد. شرکت nVidia از Kepler که اولین GPU برای Cloud Computing در دنیا می باشد استفاده می کند.

 UCS & VDI