خانه   »   
دیتاسنتر
   »   
Virtual Device Context

Virtual Device Context

با استفاده از قابلیت VDC بر روی سوئیچ های Nexus می توانید یک سوئیچ را از نظر Logical به چندین سوئیچ مجزا و مستقل از یکدیگر تبدیل کنید. هر یک از VDC ها دارای پیکربندی و مدیریت مستقل می باشند. در تصویر زیر این قابلیت نمایش داده شده است. برای فعال کردن این قابلیت می بایست لایسنس مناسب روی دستگاه نصب گردد.

Virtual Device Context