خانه   »   
Router/Switch
   »   
ISSU

ISSU

یکی از مسائل مهم در شبکه و بخصوص در بخش Core بروزرسانی سیستم عامل دستگاه می باشد. به صورت کلاسیک پس از کپی کردن IOS مربوطه، در Flash یک دستگاه، برای بروزرسانی باید دستگاه را Reload نمائیم، که این امر سبب Downtime در شبکه می گردد. با استفاده از ISSU می توان در حالی که دستگاه در حالت سرویس دهی می باشد، سیستم عامل را بروزرسانی نمود.

ISSU